ⓘ Pura Maospahit utawa Pura Maospait ing cara panulisan Jawa iku sawijining pura utawa ngomah sembahyangan Hindu Bali sing dunungé ing Dènpasar, Bali. Pura iki ka ..

                                     

ⓘ Pura Maospahit

Pura Maospahit utawa Pura Maospait ing cara panulisan Jawa iku sawijining pura utawa ngomah sembahyangan Hindu Bali sing dunungé ing Dènpasar, Bali. Pura iki kawentar déné arsitèkturé, kagawé saka bata abang sing ora dilépa. Arsitèkturé iki mèmper karo gagrag Majapait ing mangsa abad ping 13, mula purané diarani mangkono. Pura Maospahit iku siji-sijiné pura ing Bali sing dibangun mawa konsèp Panca Mandala, ing ngendi panggonan sing suci dhéwé iku dunungé ing punjer tengah lan ora ngiblat marang gunung.

                                     

1. Babad pura

Sajarahé Pura Maospahit iku karekam ing layang Babad Wongayah Dalem, sawijining prasasti watu nyritakaké caritané Sri Kbo Iwa, sawijining arsitèk gedhong-gedhong sembahyangan Bali. Sri Kbo Iwa yasa sawijining pura sing diarani Candi Raras Maospahit, ing taun 1200 Saka utawa 1278 Grégorian.