ⓘ Tisyri utawi Tishri ing Kalender Yahudi inggih punika wulan kaping 1 kanggé pènanggalan umum utawip emerintahan lan wulan kaping 7 kanggé pananggalan agami. Asm ..

                                     

ⓘ Tisyri

Tisyri utawi Tishri ing Kalender Yahudi inggih punika wulan kaping 1 kanggé pènanggalan umum utawip emerintahan lan wulan kaping 7 kanggé pananggalan agami. Asma punika asalipun saking basa Babel. Ing Alkitab Ibrani, sadèrèngipun pembuangan ing Babel, wulan punika dipunsebat Ethanim. Kapèrang saking 30 dinten, limrahipun tiba ing wulan September–Oktober ing pananggalan Masehi. Edwin R. Thiele nyèrat ing buku The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, manawi Karajan Yehuda nghitung taun pamaréntahan wiwit wulan Tisyri, manawi Karajan Israèl nghitung wiwit wulan Nisan.

                                     

1. Catatan Torah

Kitab Imamat

;

lan Kitab Wilangan

nyerat dhawuh Tuhan dateng Musa lan bangsa Israèl kanggé mliginaken wulan kaping 7 kaliyan sejumlah dinten-dinten raya.

Tanggal 2 Rosh Hashanah

Sejumlah tradisi ngerayaaken Rosh Hashanah ngantos tanggal 2, amergi sulie nemtokaken wulan énggal kaliyan mata.

Tanggal 3 Tzom Gedaliah

Dinten Puasa Gedalia. Dipunlampahi tanggal 4 manawi tanggal 3 tiba ing dinten Sabat

                                     

1.1. Catatan Torah Tanggal 2 Rosh Hashanah

Sejumlah tradisi ngerayaaken Rosh Hashanah ngantos tanggal 2, amergi sulie nemtokaken wulan énggal kaliyan mata.

                                     

1.2. Catatan Torah Tanggal 3 Tzom Gedaliah

Dinten Puasa Gedalia. Dipunlampahi tanggal 4 manawi tanggal 3 tiba ing dinten Sabat

                                     

1.3. Catatan Torah Tanggal 10 Yom Kippur

Dinten perhentian penuh, pertemuan ing kudus lan merendahkan diri kaliyan berpuasa wiwit ndalu tanggal 9 wulan punika, saking srengéngé terbenam ngantos srengéngé terbenam; boten angsal nglampahi sadaya kemawon ingkang kalebet merdamel. Ing wekdal punika kedah dipunpersembahaken minangka kurban bakaran dateng TUHAN, dados bau ingkang ngeremenake:

  • seekor domba lanang,
  • seekor kambing lanang minangka kurban penghapus dosa, sanèsipun saking dados kurban penghapus dosa mbeta pendamaian lan kurban bakaran ingkang ajeg sarta kaliyan kurban sajianipun lan kurban-kurban curahipun.
  • seekor lembu lanang mudha,
  • 7 iji domba berumur setahun; kedah boten bercela sadaya punika ugi dados kurban sajianipun tepung ingkang saé, dipunolah kaliyan lenga, inggih punika tiga persepuluh efa kanggé lembu lanang punika, kalih persepuluh efa kanggé domba lanang ingkang seekor punika, sepersepuluh efa kanggé saben domba saking kaping pitu buntut domba punika lan


                                     

1.4. Catatan Torah Tanggal 16

  • 14 iji domba berumur setahun ingkang boten bercela, sarta kaliyan kurban sajianipun lan kurban-kurban curahanipun, inggih punika kanggé lembu-lembu lanang, kanggé domba-domba lanang lan kanggé domba-domba mud i punika, miturut jumlah ingkang jumbuh kaliyan peraturan; lan
  • seekor kambing lanang minangka kurban penghapus dosa, sanèsipun saking kurban bakaran ingkang ajeg sarta kaliyan kurban sajianipun lan kurban-kurban curahanipun.
  • Dinten kaping 2
  • 2 iji domba lanang,
  • 12 iji lembu lanang mudha,