ⓘ Byeongsan Seowon inggih punika satunggaling seowon ingkang mapan wonten ing Kampung Byeongsan, Kacamatan Pungcheon, Kabupatèn Andong wonten ing Provinsi Gyeongs ..

                                     

ⓘ Byeongsan Seowon

Byeongsan Seowon inggih punika satunggaling seowon ingkang mapan wonten ing Kampung Byeongsan, Kacamatan Pungcheon, Kabupatèn Andong wonten ing Provinsi Gyeongsang Lor, Koréa Kidul. Arsitèktur bangunanipun punika kalebet situs mawi sajarah ingkang dipunjagi nomer 206.

                                     

1. Sajarah

Wiwitanipun seowon punika kalebet pawiyatan sekolah biyasa ingkang dipunyasa nalika jaman Dinasti Goryeo kala punika nalika Raja Gongmin nyekel tahta saking taun 1351 dumugi taun 1344 ngungsi dhateng Andong amargi prastawa Pamberontakan Sorban Abang. Kala punika Raja Gongmin maringi nama sekolah mau minangka Pungak Seodang lan ndhèrèk mbiyantu kanthi nyumbang lemah ugi buku-buku. Piyambakipun rumaos remen awit saking sengkutipun para siswa anggènipun sinau kanthi tememen. Salajengipun, nalika masa Dinasti Joseon, Pungak Seodang dipun-gantos namanipun saéngga dados Pungak Seowon. Kajawi dipun-gantos namanipun ugi dipunpindhah dhateng Kampung Byeongsan ingkang tentrem ing taun 1572 taun kaping 5 masa pamaréntahan Raja Seonjo déning Yu Seong-ryong Seo-ae. Yu ingkang umuripun 31 taun kala punika, ngéwahi nama Pungak Seowon saéngga dados Byeongsan Seowon. Bibar piyambakipun tilar donya, murid-murid seowon mau damel altar ing taun 1614 (taun kaping 6 masa pamaréntahan Gwanghaegun lan ugi maringi nama kuil papan altaripun Chondeoksa. Jesa kanggé paring pakurmartan dhateng Yu Seong-ryong kanthi ajeg kaleksanan nalika mangsa semi lan mangsa palastra.

                                     

2. Arsitektur

Byeongsan Seowon ingkang madep ing sisih kidul-wétan marang Lèpèn Nakdong saged karambah mawi margi ingkang menggak-menggok marang sisih Kampung Hahoe. Wonten ing gerbang ngajeng yasan wonten yasan Pendopo Mandae Mandaeru. Ruangan kelas dipunparingi nama Ipgyodang lan wonten ing sisih wétan wonten Dongjikje, asrama murid ingkang sejajar kaliyan yasan pabukon. Wonten ing wingkingipun Ipgyodang ing sisih wétan ing lemah ingkang langkung inggil wonten gerbang ingkang ing jeronipun wonten Chondeoksa, kuil papan altar. Déné ing sisih kulon kuil wonten gudang balok kayu, ruangan kanggé nyiapaken jesa, lan ugi yasan punggawa ing sisih wétan. Pendopo Mandae gadhah 7 kisi-kisi ing pérangan ngajeng lan ugi 2 ing wingking ingkang saged dipun-ginakaken kanggé ngawasi sadaya wewengkon ing kiwa-tengené mriku. Ing celakipun témbok pérangan kulon pendopo wonten satunggaling balé kambang minangka lambang saking Gunung Bangjangseon, salah satunggal saking 3 gunung keramat wonten ing kapitadosan Taoisme. Sepasang watu ingkang awujud cagak jumeneng wonten ing ngajengipun Cheondeoksa. Ing masa rumiyin, api unggun dipundamel ing watu-watu punika kanggé madhangi jésa nalika wanci dalu.